Discussion:
Valby Rangerstation
(for gammel til at besvare)
m***@get2net.dk
2006-09-10 21:00:10 UTC
Permalink
Valby rangerstation : er der nogen her der ved hvilket år den lukkede
??

Kdf
Bjarne
2006-09-11 12:45:29 UTC
Permalink
Post by m***@get2net.dk
Valby rangerstation : er der nogen her der ved hvilket år den lukkede
??
Jeg har aldrig hørt om en Valby rangerstation.
Jeg var den allersidste som rangerede i Valby fjern ca. 1977., nemlig
ved at betjene de gamle magnetaflåste sporskifter, som siden blev taget
ud af brug.

Valby har været en stor station med ca. 40 ansatte ud over
billetkontoret, men jeg har ikke hørt den omtalt som rangerstation.

Men måske tænker du på sidesporene til Valby Gasværk, Grønttorvet etc?

Bjarne
Peter Engelsted Jonasen (slet VRZMH)
2006-09-11 12:55:40 UTC
Permalink
Post by Bjarne
Post by m***@get2net.dk
Valby rangerstation : er der
nogen her der ved hvilket år den lukkede
??
Jeg har aldrig hørt om en Valby
rangerstation.
Jeg var den allersidste som
rangerede i Valby fjern ca. 1977., nemlig
ved at betjene de gamle
magnetaflåste sporskifter, som
siden blev taget
ud af brug.
Valby har været en stor station med
ca. 40 ansatte ud over
billetkontoret, men jeg har ikke
hørt den omtalt som rangerstation.
Men måske tænker du på sidesporene
til Valby Gasværk, Grønttorvet etc?
Jeg mener, at Valby Rangerstation var den private virksomhed,
som betjente insdustrisporerne i Valby-området. Jeg synes at
kunne huske, at en studiekammerat (Handelshøjskolen, så det
havde ikke noget med DSB at gøre) havde studiearbejde der i
starten af 1980'erne.
--
mvh/Peter E. Jonasen
http://www.kvv73.dk
http://www.digitaltog.dk
Stig Bang-Mortensen
2006-09-11 13:08:58 UTC
Permalink
Post by Bjarne
Post by m***@get2net.dk
Valby rangerstation : er der nogen her der ved hvilket år den lukkede
??
Jeg har aldrig hørt om en Valby rangerstation.
Jeg var den allersidste som rangerede i Valby fjern ca. 1977., nemlig
ved at betjene de gamle magnetaflåste sporskifter, som siden blev
taget ud af brug.
Valby har været en stor station med ca. 40 ansatte ud over
billetkontoret, men jeg har ikke hørt den omtalt som rangerstation.
Men måske tænker du på sidesporene til Valby Gasværk, Grønttorvet etc?
Er det station 68 og Grønttorvet ved Vigerslev?
--
Mvh

Stig Bang-Mortensen
Bjarne
2006-09-11 13:34:54 UTC
Permalink
Post by Stig Bang-Mortensen
Post by Bjarne
Post by m***@get2net.dk
Valby rangerstation : er der nogen her der ved hvilket år den lukkede
??
Jeg har aldrig hørt om en Valby rangerstation.
Jeg var den allersidste som rangerede i Valby fjern ca. 1977., nemlig
ved at betjene de gamle magnetaflåste sporskifter, som siden blev
taget ud af brug.
Valby har været en stor station med ca. 40 ansatte ud over
billetkontoret, men jeg har ikke hørt den omtalt som rangerstation.
Men måske tænker du på sidesporene til Valby Gasværk, Grønttorvet etc?
Er det station 68 og Grønttorvet ved Vigerslev?
Det må næsten være dem.
Station 68 lå på nordsiden af godsbanen, altså som sidesporforbindelse
fra højre spor GB - Vigerslev.
Station 56 har der også været en, der hed.

Grønttorvssporet gik som eet langt sidespor hele vejen fra Vigerslev og
vist til GB. I Vigerslev var det sikret af rangertogveje.
Jeg har ikke styr på, hvor mange sidespor der har været til dette
sidespor, for det var jo blot usikret område.

I tidernes godmorgen har der også været en Valby Gasværk station.

Bjarne
Stig Bang-Mortensen
2006-09-11 13:39:55 UTC
Permalink
Post by Bjarne
Post by Stig Bang-Mortensen
Post by Bjarne
Post by m***@get2net.dk
Valby rangerstation : er der nogen her der ved hvilket år den
lukkede ??
Jeg har aldrig hørt om en Valby rangerstation.
Jeg var den allersidste som rangerede i Valby fjern ca. 1977.,
nemlig ved at betjene de gamle magnetaflåste sporskifter, som siden
blev taget ud af brug.
Valby har været en stor station med ca. 40 ansatte ud over
billetkontoret, men jeg har ikke hørt den omtalt som rangerstation.
Men måske tænker du på sidesporene til Valby Gasværk, Grønttorvet etc?
Er det station 68 og Grønttorvet ved Vigerslev?
Det må næsten være dem.
Station 68 lå på nordsiden af godsbanen, altså som sidesporforbindelse
fra højre spor GB - Vigerslev.
Station 56 har der også været en, der hed.
Det er rigtigt. 56 kunne jeg ikke huske.
--
Mvh

Stig Bang-Mortensen
Erik Olsen DK
2006-09-11 17:29:45 UTC
Permalink
Post by Bjarne
Post by m***@get2net.dk
Valby rangerstation : er der nogen her der ved hvilket år den lukkede
??
Jeg har aldrig hørt om en Valby rangerstation.
Fra "Byens Baner" side 86-87:

"Ved Gammel Køge Landevej, som fra starten var ført over banen på en
viadukt, ligger i km 2,5 fra Godsbanegården resterne af en af Københavns
mindre kendte jernbanestationer: Station 68. "Stationen", der
etableredes den 29. december 1909, bestod af et sporskifte i det
indadgående hovedspor umiddelbart øst for Gammel Køge Landevej, hvorfra
der efterhånden etableredes et større sidesporanlæg til Valbys
industrikvarter omkring Carl Jacobsens Vej, Ottiliavej og Gammel Køge
Landevej. Sporet udbyggedes i årene 1914-17 med stikspor for
ingeniørfirmaet Christiani & Nielsen, A/S Kjøbenhavns Sukkerraffinaderi,
grosserer L. Jacobsen og Hillerød Savværk og i 1918 for Skandinavisk
Frøkompagni. Herefter voksede anlægget støt i udstrækning langs
Ottiliavej og Carl Jacobsens Vej med spor for Oberst Knudsen og
tømremester Olsen, A/S Kampmann, Kierulf & Saxild amt A/S
Sodafabrikkerne (1919/20), for A/S Dansk Frøavls- og Markfrøkontor
"Trifolium" (1926), for Kjølsen Mølle samt grosserer A. Rindom (1929) og
for Henkel & Co. (Persilfabrikken) i 1930. Ud over disse har en af lang
række andre foretagender i tidens løb været optaget et i
andelsselskabet, bl.a. A/S Danske Oliemøller og Sæbefabrikker, A/S
Brødrene Dahl, A/S De forenede Kaffesurrogat- og Cikoriefabrikker og
Andelsselskabet Ottiliavejs Vejlav.
Rangeringen på sidesporanlægget udførtes oprindeligt af DSB, men
efterhånden blev denne ordning mere og mere uøkonomisk for de
tilsluttede virksomheder. AlIerede i 1916 havde man m.h.t. sporanlæg
og -vedligeholdelse dannet Andelsselskabet Rangerstationen i Valby, og
fra 1919 udførte man selv rangeringen med et lille tokoblet
damplokomotiv købt brugt fra Fasterholt (Statens Brændselsnævn). Ved
Københavns Sukkerraffinaderi opførtes en lille remise til lokomotivet,
der dog ikke holdt længe. I 1927 indkøbtes i stedet fra A/S
Sydhavnsarealerne (se side 90) en tidligere DSB-maskine fra 1875, som
hos rangerstationen fik navnet "Jacob", måske inspireret af
beliggenheden ved Carl Jacobsens Vej. I 1937 købte man atter fra DSB et
rangerlokomotiv, N 186, denne gang lidt nyere - nemlig fra 1897.
Lokomotivet må siges at være et heldigt køb for det lille
jernbaneselskab, for det solgtes først i 1965 til en jernbaneklub. Som
erstatning anskaffedes en engelsk rangertraktor fra fabrikken Ruston,
som anvendtes indtil 1990, hvor spornettet i kraft af
virksomhedslukninger og fraflytninger var blevet så decimeret, at
jernbanedriften ikke længere sp, lOne opretholdes. Andelsselskabet er nu
opløst, mange af fabrikkerne er enten nedrevet eller omdannet til
kontorhuse og rangerstationens spor og remise blev fjernet i 1991
bortset fra stykket ved den tidligere Persilfabrik umiddelbart ved
tilslutningen til DSB, og dette er nedlagt i 1997."
--
Venlig hilsen
Erik Olsen
http://www.modelbaneteknik.dk/
m***@hotmail.com
2006-09-12 09:16:05 UTC
Permalink
se "Olsen Banden på Sporet"
Kim Christensen
2006-09-12 12:05:36 UTC
Permalink
Post by m***@hotmail.com
se "Olsen Banden på Sporet"
De kommer jo lidt rundt i Københavnsområdet i den film, er der en
bestemt sekvens du tænker på? Jeg har set filmen flere gange, og kan
identificere Amagerbanen, og Det Gule Palæ, men derudover kender jeg
ikkemeget mere til Københavns Jernbaner end at jeg kan se forskel på
Høje Tåstrup og Københanvs Hovedbanegård...

Hilsen Kim
m***@hotmail.com
2006-09-13 14:24:39 UTC
Permalink
Prøv at kikke efter scenen hvor Olsen Banden afkobler Franz Jäger
vognen og Politiets udflugtsvogn på fri bane. Det er optaget på
Godsforbindelsesbanen ved station 68.
Thomas Bruun
2006-09-14 18:46:11 UTC
Permalink
Post by m***@hotmail.com
Prøv at kikke efter scenen hvor Olsen Banden afkobler Franz Jäger
vognen og Politiets udflugtsvogn på fri bane. Det er optaget på
Godsforbindelsesbanen ved station 68.
Hvad hedder den vej Olsen Banden i traktor 57 krydser der hvor de
henter Franz Jæger-vognen i lager-hallen?

Mvh Thomas
lars-ove madsen
2006-09-14 19:35:17 UTC
Permalink
Post by m***@hotmail.com
Prøv at kikke efter scenen hvor Olsen Banden afkobler Franz Jäger
vognen og Politiets udflugtsvogn på fri bane. Det er optaget på
Godsforbindelsesbanen ved station 68.
Hvad hedder den vej Olsen Banden i traktor 57 krydser der hvor de
henter Franz Jæger-vognen i lager-hallen?

Mvh Thomas

det er vist kornmarksvej i glostrup
P. M. Nielsen
2006-09-16 23:21:25 UTC
Permalink
Post by Thomas Bruun
Hvad hedder den vej Olsen Banden i traktor 57 krydser der hvor de
henter Franz Jæger-vognen i lager-hallen?
Mvh Thomas
det er vist kornmarksvej i glostrup
2605 Brøndby men ellers er det rigtigt nok :-) Sporet er der stadigt men med
asfalt på :-(
,

Vh Per
Kerim Ellentoft
2006-09-16 23:56:25 UTC
Permalink
Post by P. M. Nielsen
2605 Brøndby men ellers er det rigtigt nok :-) Sporet er der stadigt men med
asfalt på :-(
2605 Brøndby fandtes ikke da Olsenbanden blev optaget ;-)
--
Kerim
»Søger nogen en anden religion end Islam, skal den ikke modtages
af Ham, og han skal i det kommende liv være blandt taberne.«
(Sura 3, vers 87)
Rask Ingemann Lambertsen
2006-09-30 07:07:44 UTC
Permalink
Post by P. M. Nielsen
Post by lars-ove madsen
det er vist kornmarksvej i glostrup
2605 Brøndby men ellers er det rigtigt nok :-)
Mens vi har gang i ordkløveriet, så ligger de sidste 10-20 m af
Kornmarksvej i Vallensbæk kommune ifølge Politikens Kortbog fra år 2000.
Fra et jernbanegeografisk synspunkt vil også jeg kalde området for Glostrup.
--
Med venlig hilsen,
Rask Ingemann Lambertsen
Klaus Kongsted
2006-09-11 13:03:48 UTC
Permalink
Post by m***@get2net.dk
Valby rangerstation : er der nogen her der ved hvilket år den lukkede
??
Kdf
Der var en større artikel om Valby Rangerstation, vistnok ikke så længe
efter lukningen, i "Jernbanen" nr. 6 1997. Det passer nok også meget
godt med nedlæggelse midt i 90'erne.

Hvis jeg ikke husker meget galt handlede den blandt andet om et par
vogne, der pludselig og uvarslet ankom pr. bane efter nedlæggelsen,
hvorefter fandt en pensioneret medarbejder, startede traktoren
(http://www.l-eriksen.dk/tog/vet/diverse/cvklokv/1/slideshow.php?image=3
390) op og kørte vognene til modtageren.


Mvh.
Klaus Kongsted
m***@get2net.dk
2006-09-11 13:35:35 UTC
Permalink
Jeg spørger, som antydet af nogle af jer, om den private Valby
rangerstation. De havde den lille Ruston traktor der nu er i Græsted
hos Nordsjællands Veterantog. Jeg ved at stationen eksisterede og var
i drift i starten af firserne, men det skal nok passe som Klaus skriver
at
den lukkede i starten af halvfemserne - men er der nogen der har det
nøjagtige årstal ??

Kdf
Jan Munch Pedersen
2006-09-11 14:58:24 UTC
Permalink
<***@get2net.dk> skrev i en meddelelse news:***@p79g2000cwp.googlegroups.com...
###Jeg spørger, som antydet af nogle af jer, om den private Valby
###rangerstation. De havde den lille Ruston traktor der nu er i Græsted
###hos Nordsjællands Veterantog. Jeg ved at stationen eksisterede og var
###i drift i starten af firserne, men det skal nok passe som Klaus skriver
###at
###den lukkede i starten af halvfemserne - men er der nogen der har det
###nøjagtige årstal ??

Ifølge John Poulsen, Byens Baner ophørte brugen af Ruston-traktoren
i 1990 og sporene forsvandt i 1991. En bog der kan anbefales; men
som er skændet af alt, alt for mange stavefejl og sproglige fejl.

Samme sted kan man erfare, at de "mystiske" navne Station 56
og Station 68 stammer fra, at de lå hhv. 5600 og 6800 fod
fra Vigerslev...

Jan
m***@get2net.dk
2006-09-11 15:21:29 UTC
Permalink
Post by Jan Munch Pedersen
Ifølge John Poulsen, Byens Baner ophørte brugen af Ruston-traktoren
i 1990 og sporene forsvandt i 1991. En bog der kan anbefales; men
som er skændet af alt, alt for mange stavefejl og sproglige fejl.
Samme sted kan man erfare, at de "mystiske" navne Station 56
og Station 68 stammer fra, at de lå hhv. 5600 og 6800 fod
fra Vigerslev...
Jan
Mange Tak

Kdf
m***@get2net.dk
2006-09-11 15:27:55 UTC
Permalink
Post by Jan Munch Pedersen
Ifølge John Poulsen, Byens Baner ophørte brugen af Ruston-traktoren
i 1990 og sporene forsvandt i 1991. En bog der kan anbefales; men
som er skændet af alt, alt for mange stavefejl og sproglige fejl.
Samme sted kan man erfare, at de "mystiske" navne Station 56
og Station 68 stammer fra, at de lå hhv. 5600 og 6800 fod
fra Vigerslev...
Jan
Mange Tak

Kdf
Loading...